Çalışanlarımızın Misyonu

EKİBİN BİR PARÇASI OLMAK

Zoru başarabilmek için güçlerin birleşmesi gereğinden hareketle ekip ruhu ile çalışmanın, başarının temel ilkesi olarak benimsendiği SPA- Edition'un tüm çalışanlar, bireysel olarak değil, ekibin bir parçası olarak faaliyet gösterirler.

TEKNOLOJİK DEĞİŞİM VE GELİŞİM

Çalışanlarımız değişim ve gelişimin birer parçası olarak, eğitimlerle sürekli kendilerini yenilemektedirler.

İŞE VE İŞYERİNE BAĞLILIK

Çalışanlarımız, işlerine ve işyerlerine karşı olan sorumluluklarını yerine getirmenin, SPA- Edition'un temel prensibi olduğunun bilinciyle ve aidiyet duygusuyla hareket ederler.

ÇEVREYE VE ETİK DEĞERLERE SAYGILI OLMAK

SPA- Edition'un çevreye ve etik değerlere verdiği önem, çalışanlarımız tarafından da benimsenmiş, böylece tüm faaliyet alanlarında uygulama bütünlüğü sağlanmıştır.

ÇALIŞANLARIMIZ AİLEMİZİN BİR ÜYESİDİR

İşlerine ve işyerine sahip çıkan her çalışanımızı birer aile üyesi olarak görmekteyiz. Üstlendiği görevi zamanında ve doğru olarak yerine getiren çalışanlarımızın başarımızda büyük katkılarının olduğu gerçeğinin bilinciyle de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.